---KULAY--

Ang iskolar ay mga karapat-dapat, responsable at matitiyagang mag-aaral na nagnanais na magpatuloy o makapagtapos ng pag-aaral ngunit hindi sapat ang pinansyal na suporta upang maitaguyod at matapos nila ang kanilang pag-aaral.
Great Job! Epic! @rajolaurel #lifeishere #LetsgoPINAS #mabuhay!  (Taken with Instagram at Bahay Kubo =))

Great Job! Epic! @rajolaurel #lifeishere #LetsgoPINAS #mabuhay! (Taken with Instagram at Bahay Kubo =))