---KULAY--

Ang iskolar ay mga karapat-dapat, responsable at matitiyagang mag-aaral na nagnanais na magpatuloy o makapagtapos ng pag-aaral ngunit hindi sapat ang pinansyal na suporta upang maitaguyod at matapos nila ang kanilang pag-aaral.
Lighting… #davaocity #lifeishere #baboy  (Taken with Instagram at Bo’s Coffee Club)

Lighting… #davaocity #lifeishere #baboy (Taken with Instagram at Bo’s Coffee Club)