---KULAY--

Ang iskolar ay mga karapat-dapat, responsable at matitiyagang mag-aaral na nagnanais na magpatuloy o makapagtapos ng pag-aaral ngunit hindi sapat ang pinansyal na suporta upang maitaguyod at matapos nila ang kanilang pag-aaral.
Colors #instamood #baboy #lifeishere #igetwhatiwant (Taken with Instagram at Tea ❤ Amo tea and coffee shop)

Colors #instamood #baboy #lifeishere #igetwhatiwant (Taken with Instagram at Tea ❤ Amo tea and coffee shop)